Vytlačiť

Technické parametry

Směrovka GardenBeam je třípásmová vertikálně polarizovaná parazitní soustava odvozená od Yagi. Ačkoli vertikálně orientovaná Yagi by byla dobře funkční od malých výšek, je to nepraktické u kmitočtů pod 50 MHz, neboť musí být namontována před stožár, tj. musí být namontována na konci svého ráhna.

GardenBeam používá sadu vertikálních prvků a sadu horizontálních dipólových prvků, které jsou velikostně podobny prvkům Yagi. To vede k vertikálně polarizované směrové anténě, která je dobře vyvážená a může být připevněna ve středu svého ráhna. Montáž na rotátor je pak snadná.

Anténa pracuje dobře od nevelkých výšek. Jako minimální montážní výška se doporučuje 3 m, což umisťuje anténu nad úroveň hlavy (a očí). Vlastnosti antény se vylepšují se vzrůstající výškou antény jen nepatrně. Anténa není zcela nezávislá na kvalitě země. Na rozdíl od vertikálu namontovaného na zemi, vliv země bezprostředně pod anténou není velký. Dobrá kvalita země ovlivňuje ladění, některé špatné kvality země však nebudou příčinou velkých ztrát a nízké účinnosti. Země před anténou, avšak, jako u jiného vertikálu, bude mít velký vliv na zisk vzdáleného pole.

Výška(m) Špatná Střední Dobrá
3 4.2 4.1 5.3
4 4.6 4.4 5.3
5 4.8 4.5 5.2
6 4.9 4.5 4.88

Zisk v dBi vs. výška nad zemí a kvalita půdy.
Zem: Špatná .002 S a diel. konst. ε =12, střední .005 S, ε =13, dobrá .03 S, ε =20

Výše uvedená tabulka ukazuje, že se zvyšující se výškou montáže antény nedochází téměř k žádnému zlepšení. Skutečně, nad dobrou zemí, nejlepší vlastnosti jsou ve 3 m. Nad slanou vodou, nebo do 15 m od pobřeží, zisk se zvětšuje na 10 dB. To dělá tuto anténu vynikající pro DXpedice, kde anténa může být instalována blízko vody. Skutečně, nejen že GB vylučuje potřebu stožáru, ale z blízkosti mořského pobřeží, bude fungovat lépe než téměř jakákoli praktická horizontální Yagi a stožárová kombinace.

beam700